Tuấn-Hà-CEO-Vinalink

– Chủ tịch Vinalink Media
– Chủ tịch CLB SEO Việt Nam
– Đồng sáng lập và Phó chủ tịch VMCC (Cộng đồng tiếp thị và Truyền thông Việt Nam)
– Giảng viên thỉnh giảng cao học Marketing CFVG Pháp Việt
– Sáng lập mạng Khảo sát trực tuyến Việt Nam Vietnamsurvey.com
– Chuyên gia sáng tạo ý tưởng truyền thông, chuyên gia tư vấn chiến lược Digital Marketing cho những tập đoàn lớn nhất Việt Nam.

wpdeep by phamngocson.com