Hướng dẫn kiểm tra kiểu dữ liệu trong javascript mới nhất 2022

Hướng dẫn kiểm tra kiểu dữ liệu trong javascript mới nhất

Các kiến thức cần biết về javascript

Trước khi tìm hiểu về các cách kiểm tra kiểu dữ liệu trong javascript. Bạn cần nắm được các thông tin cơ bản về javascript.

Javascript nghĩa là gì?

Javascript chính là một ngôn ngữ vô cùng phổ biến trong lĩnh vực lập trình ngày nay. Nó được tích hợp đồng thời nhúng vào HTML, để giúp cho website trở nên sống động hơn. Javascript đóng một vai trò giống như một phần của website. Nó cho phép Client-side Script từ người dùng tương tự máy chủ (Nodejs) để giúp tạo ra các website động.

Javascript chính là một ngôn ngữ vô cùng phổ biến trong lĩnh vực lập trình ngày nay
Javascript chính là một ngôn ngữ vô cùng phổ biến trong lĩnh vực lập trình ngày nay

Phương thức hoạt động của Javascript trên trang web

  • Thường thì Javascript sẽ được nhúng trực tiếp vào một website hoặc cũng được tham chiếu qua file .js hoặc .JavaScript.
  • Đây chính là một ngôn ngữ đến từ phía Client nên Script sẽ được download về máy client khi mà truy cập.
  • Tại đây, hệ thống sẽ xử lý chúng. Do đó, bạn không cần phải tải về máy server rồi chờ cho quá trình xử lý xong mới phản hồi được kết quả đến client.

Công dụng của Javascript

Nếu nắm bắt được mục đích của ngôn ngữ đặc biệt này, nó sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng chúng hơn trong công việc.

  • Thay đổi nội dung HTML: Một trong số rất nhiều phương thức HTML JavaScript chính là getElementById. Nó được sử dụng để giúp tìm một phần tử của HTML với id =”demo”. Cùng với đó dùng để thay đổi nội dung của phần từ (Internal HTML) sang thành “Hello JavaScript”.
  • Thay đổi giá trị thuộc tính HTML: Javascript còn được dùng để thay đổi các giá trị của thuộc tính. Ví dụ như là thay đổi thuộc tính src (source) của tag<img>.
  • Thay đổi kiểu HTML: Đây là một hoạt động biến thể của việc thay đổi thuộc tính HTML bên trên. Ví dụ như document.getElementById(‘demo’).style.fontSize = ’35px;
  • Ẩn các phần tử HTML: Một công dụng nưa của Javascript là có thể ẩn được các phần tử HTML. Chúng có thể thực hiện điều này thông qua hoạt động thay đổi kiểu hiển thị các phần tử HTML.
  • Hiển thị các phần tử HTML: Một đặc điểm của JavaScript có thể hiển thị được các yếu tố HTML ẩn. Đồng thời thông qua cách thay đổi kiểu hiển thị phần tử cũng thực hiện được điều này.

Hướng dẫn cách kiểm tra kiểu dữ liệu trong javascript cập nhật mới nhất

Kiểu dữ liệu javascript gồm có 8 kiểu dữ liệu, trong đó thì 7 kiểu dữ liệu cơ bản hay còn gọi thân thuộc là Kiểu dữ liệu nguyên thủy trong JavaScript. Kiểu còn lại đó là kiểu tham chiếu.

Typeof trong JavaScript

Typeof trong JavaScript được dùng để kiểm tra dữ liệu của một biến hoặc một giá trị nào đó. Sau đó nó sẽ trả về một chuỗi mô tả kiểu dữ liệu. Ta thường có một cú pháp chung như sau: var x = typeof value;

Typeof trong JavaScript
Typeof trong JavaScript

 

Trong đó: Value chính là cần được kiểm tra dữ liệu. Giá trị này có thể thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào trong Js như chuỗi, mảng, số,.. Lưu ý rằng typeof sẽ trả về kiểu dữ liệu mà được xác định dưới dạng một chuỗi. Do đó, chúng ta có thể dùng kết quả của toán tử trong phép so sánh chuỗi.

Trong PHP để thực hiện kiểm tra một biến nào đó có tồn tại hay không chúng ta dùng hàm isset(). Nếu ở trong javascript thì ta dùng typeof kết hợp với kiểu dữ liệu undefined. Nghĩa là nếu kiểu dữ liệu của một biến nào đó là undefined cũng tức là biến đó chưa được định nghĩa, hoặc giá trị của nó là không xác định. Các toán tử (+ – * /) thì không có bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Còn typeof luôn luôn trả về một chuỗi (kiểu dữ liệu của toán hạng).

Constructor trong JavaScript

Constructor sẽ trả về hàm xây dựng cho những biến javascript. Nghĩa là ta có thể kiểm tra kiểu biến mà không phải kiểm tra toàn bộ chuỗi nguyên mẫu. Bạn có thể tiến hành kiểm tra thuộc tính phương thức khởi tạo, để giúp tìm xem một đối tượng có phải là một Array (chứa từ “Array”) hay không. Hoặc bạn có thể kiểm tra xem đối tượng có thực sự là một hàm Array hay không.

Instanceof trong JavaScript

Toán tử instanceof so sánh hai giá trị, một function và một biến. Bằng cách là kiểm tra chuỗi nguyên mẫu (prototype chain) của biến cùng với nguyên mẫu của function object. Bởi vì toán hạng thứ 2 có thể là bất cứ function chúng ta muốn. Do đó, instanceof có thể được sử dụng để kiểm tra các custom types nữa. Ngoài ra, instanceof sử dụng toán hạng là một function thay vì một chuỗi. Nếu ta bị vô tình gõ nhầm thì trình biên dịch sẽ thông báo lỗi ngay.

Instanceof trong JavaScript
Instanceof trong JavaScript

Việc kiểm tra chuỗi nguyên mẫu của đối tượng được đánh giá hữu ích. Tuy nhiên instanceof sẽ luôn luôn trả về false cho các kiểu dữ liệu nguyên thủy như là number, booleans, null, chuỗi,… Bởi vì chúng không phải là một đối tượng, do đó không có nguyên mẫu.

Null và Undefined ở trong JavaScript

Trong JavaScript, một biến mà không có giá trị sẽ có giá trị undefined. Với bất kỳ biến nào cũng có thể được làm trống, bằng cách đặt giá trị nó thành undefined. Và loại cũng sẽ được undefined.

Thông quan bài viết trên, bạn đã nắm được cách kiểm tra kiểu dữ liệu trong javascript chưa nhỉ. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ mang lại nhiều hữu ích cho công việc của bạn.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

Vinalink Media

Đăng Ký Nhận Báo Giá

Gửi email cho chúng tôi tại [email protected] gọi điện tới số 024.3972.6746 hoặc điền thông tin của bạn vào form bên phải.