John-mueller-the-H1

Google John Mueller: Thẻ H1 không quá quan trọng trong việc xếp hạng website

Đại diện của Google – John Mueller đã nói rằng website của bạn có thể rank top hoàn toàn bình thường khi có nhiều thẻ H1 hay thậm chí không có thẻ H1 nào. Bạn không có title với H1 hay có rất nhiều thẻ H1, điều đó không còn là vấn đề quan trọng nữa.

Thẻ-H1-không-quan-trọng-trong-SEO

Ông nói rằng các thẻ H1 giúp Google hiểu được cấu trúc của một website cũng như là giúp người dùng hiểu rõ hơn về các tầng nội dung của một trang web.

Ông đã trả lời điều này trong một video trả lời câu hỏi trực tuyến khi được hỏi: “Bắt buộc phải có 1 thẻ H1 trên một trang hay tôi có thể dùng bao nhiêu thẻ H1 cũng được?”

Ông đã trả lời: “So we we get this question multiple times as well. You can use h1 tags as often as you want on a page. There’s no limit. Neither upper nor lower bound. h1 elements are a great way to give more structure to a page so that users and search engines can understand which parts of a page are kind of under different headings. So I would use them in in the proper way on a page.

And especially with html5 having multiple h1 elements on a page is completely normal and kind of expected. So it’s not something that you need to worry about. And some SEO tools flag this as an issue and say like oh you don’t have any h1 tag or you have two h1 tags. From our point of view that’s not a critical issue. From a usability point of view, maybe it makes sense to improve that. So it’s not that I would completely ignore those suggestions but I wouldn’t see it as a critical issue.

Your site can do perfectly fine with no h1 tags or with five h1 tags.”

Tạm dịch: “Oh lúc nào chúng ta cũng nhận được câu hỏi này. Bạn có thể sử dụng thẻ H1 tuỳ ý bạn muốn trên một trang, không có giới hạn. Không cứ nó phải ở trên hay thậm chí ở dưới. Thẻ H1 là cách tốt nhất để người dùng cũng như các công cụ tìm kiếm hiểu được cấu trúc của một trang, giúp hiểu được nội dung trong các phần khác nhau. Vì vậy nếu là tôi, tôi sẽ dùng chúng một cách hợp lí nhất trong 1 trang.

Và đặc biệt hơn với html5 có nhiều thẻ H1 trên một trang là hoàn toàn bình thường và dễ đoán. Nên là đó không phải là điều bạn nên quan tâm tới. Các công cụ tối ưu SEO luôn cảnh báo rằng bạn chỉ nên có 1 thẻ H1 hay có quá nhiều thẻ H1 trên một trang, với chúng tôi đó không còn là điều quan trọng nữa. Nhìn vào tính khả dụng của việc này thì có nghĩa chúng ta nên cải thiện nó không có có nghĩa là tôi loại bỏ hoàn toàn điều này nhưng với tôi nó không thấy nó là vấn đề quan trọng.

Trang web của bạn hoàn toàn bình thường nếu không có thẻ H1 hay có tới 5 thẻ H1”

John Mueller đã nói tại phút 23:47 trong video dưới đây:

Theo: Seroundtable.com

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

Vinalink Media

Đăng Ký Nhận Báo Giá

Gửi email cho chúng tôi tại [email protected] gọi điện tới số 024.3972.6746 hoặc điền thông tin của bạn vào form bên phải.